BOBROWSKI Czesław

(1904-96)

Reklama

ekonomista i polityk związany z PPS; 1945-48 prezes Centralnego Urzędu Planowania, odsunięty po wprowadzeniu w Polsce radykalnego kursu stalinowskiego; prof. UW, doradca ekonomiczny z ramienia ONZ w Algierii, Ghanie i Syrii, ekspert instytucji międzynarodowych; 1981-85 prezes Pol. Tow. Ekon. (następnie honorowy); 1982-87 przew. Konsultacyjnej Rady Gospodarczej; autor Planowanie gospodarcze. Źródła, problemy, przemiany.

Powiązane hasła:

CENTRALNY URZĄD PLANOWANIA,

Podobne hasła:

  • CZESŁAW, Pochodzenia starosłowiańskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama