HÜBNER

Danuta (ur. 1948)

Reklama

ekonomistka, prof. SGPiS; 1994-96 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przem. i Handlu (finalizowała pol. negocjacje w sprawie przystąpienia do OECD); 1996 pełnomocnik ds. tworzenia Komitetu Integracji Eur.; 1997-98 szef Kacelarii Prezydenta RP; 1998-2001 z-ca, a następnie sekretarz wykonawczy Eur. Komisji Gosp. ONZ w Genewie; od XI 2001 pierwszy zastępca ministra spraw zagr. (w rządzie L. Millera), szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE); od 4 V 2004 komisarz UE (rekomendowana przez rząd RP, zatwierdzona przez Parlament Eur. w Strasburgu) odpowiedzialny za politykę regionalną Wspólnoty.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama