GALIANI

Ferdinando (1728-87)

ekonomista włoski, dyplomata, będąc sekretarzem ambasady królestwa Neapolu w Paryżu utrzymywał kontakt z encyklopedystami; korespondował z Diderotem i panią d'Épinay; prekursor teorii wartości, wysunął koncepcję użyteczności końcowej; zajmował się też teorią pieniądza, uważając go za podstawowy czynnik aktywizacji życia gospodarczego; przeciwnik fizjokratyzmu; prace m.in. Della moneta, Dialogues sur le commerce de blé.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama