GLIWIC

Hipolit Jan (1878-1943)

ekonomista, działacz gosp., polityk (PPS, od 1928 BBWR), z wykształcenia inż. górnik; 1926 min. przem. i handlu; 1928-30 wicemarszałek senatu; członek rad nadzorczych wielu przedsiębiorstw; wykładowca Inst. Górniczego w Petersburgu, uniw. we Lwowie i UJ; aresztowany podczas okupacji hitler., popełnił samobójstwo; Podstawy ekonomiki światowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama