GOSTKOWSKI

Wojciech (1. poł. XVII w.)

pisarz skarbu koronnego, autor prac ekonomicznych, zwolennik merkantylizmu; zachowały się dzieła: Sposób, jakim góry złote, srebrne w przezacnym Królestwie Polskim zepsowane naprawić (1622, wpłynęła na przeprowadzoną rok później reformę monetarną) i Detectio accesy skarbu Króla Jego Mości i Rzeczypospolitej (brak roku wydania).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama