GRESHAM

Thomas, sir (1519-79)

angielski polityk gosp., finansista, doradca Elżbiety I; zainicjował i sfinansował budowę giełdy towarowej w Londynie (Royal Exchange); zwolennik merkantylizmu; sformułował prawo o wypieraniu z obiegu lepszej monety przez gorszą, zwane (chociaż pojawiło się wcześniej, w traktatach Mikołaja z Oresme: De origine natura, ivre et mutationibus monetae z 1364 i M. Kopernika: Monetae cudendae ratio z 1526) prawem Greshama.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama