Reklama

GROMYKO

Andriej A. (1909-89)

Reklama

radziecki dyplomata i działacz partyjny, z wykształcenia ekonomista; od 1939 w ambasadzie ZSRR w Waszyngtonie, 1943-46 ambasador w USA i na Kubie; 1945 uczestnik konferencji jałtańskiej i poczdamskiej; 1946-48 stały przedstawiciel ZSRR w Radzie Bezpieczeństwa ONZ; 1947-52 wiceminister spraw zagr.; 1952-53 ambasador w Wlk. Brytanii; 1957-85 minister spraw zagr.; 1985-88 przewodn. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Od 1931 w partii komunistycznej, od 1956 czł. KC, od 1973 czł. Biura Politycznego KC PZPR. Współautor i sprawny realizator radzieckiej polityki wielkomocarstwowej. Autor prac o stosunkach międzynar.; red. nacz. pisma "Mieżdunarodnaja Żyzń".

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama