HAAVELMO

Trygve (1911-99)

ekonomista norweski; prof. uniw. w Oslo; zajmował się teorią ekonometrii i ekonomii; autor tzw. teorii H. o stymulującym wpływie wydatków publicznych na działalność gospodarczą nawet w okresie niedorozwoju; 1989 nagroda Nobla za stworzenie podstaw teorii prawdopodobieństwa w ekonomii; autor m.in. A Study in the Theory of Economic Evolution, A Study in the Theory of Investment.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama