HARASIMOWICZ

Jerzy (1923-2001)

ekonomista, prof. UW; autor podręczników Prawo finansowe, Budżet państwa oraz monografii (pisanych wspólnie z prof. J. Gliniecką): Polskie prawo bankowe 1918-1996, Zasady polskiego prawa budżetowego, Zasady polskiego prawa bankowego i dewizowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama