HARROD

Roy Forbes (1900-78)

ekonomista ang., prof. uniw. w Oxfordzie, współtwórca teorii zrównoważonego wzrostu gosp. Przyczyn kryzysów upatruje w niedostatecznej elastyczności gospodarki, skłonności do nadmiernego oszczędzania i długotrwałej stabilności współczynnika kapitałowego. Jego zdaniem państwo powinno ingerować w przebieg procesów gospodarczych (np. wpływając na wysokość stopy procentowej, by zachęcić inwestorów do podejmowania w zależności od okoliczności inwestycji kapitałochłonnych lub kapitałooszczędnych). International Economics, Towards a Dynamic Economics.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama