HURWICZ

Leonid (ur. 1917)

amer. ekonomista i matematyk; ur. w Moskwie w rodzinie pol. żydów przesiedlonych w czasie I wojny światowej z terenów Kongresówki; wychowywał się w Warszawie; absolwent prawa UW, w latach 30’XX wieku zainteresował się ekonomią i kontynuował studia na London School of Economics i Instytucie Studiów Międzynarodowych w Genewie; w czasie II wojny światowej przez Szwajcarię i Portugalię dotarł do USA, gdzie kontynuował studia na uniw. Harvarda i w Chicago; prowadził wszechstronne i interdyscyplinarne badania naukowe – zajmował się ekonometrią (jako jeden z pierwszych do modeli ekonomicznych wprowadzał parametry losowe), teorią gier, prowadził badania nad decentralizacją (dekompozycją) i efektywnością systemów ekonomicznych i procesów alokacji zasobów, współpracował z noblistą K. Arrowem nad zagadnieniami programowania liniowego i nieliniowego; 2007 nagrodzony Noblem z dziedziny ekonomii (wraz z E. Maskinem i R. Myersonem) za położenie fundamentów teorii projektowania mechanizmów gospodarczych umożliwiającą odróżnienie sytuacji, w których rynek pracuje dobrze, od tych, w których jest ograniczony.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama