KACZMAREK

Wiesław (ur. 1958)

Reklama

polityk, absolwent Politechniki W-wskiej; działacz ZSP (przewodniczący Rady Okręgowej w Warszawie); czł. SDRP, potem SLD (od 1990 we władzach krajowych); 1993-96 minister przekształceń własnościowych, 1997 sekretarz stanu w ministerstwie skarbu i krótko minister gospodarki; 2001-03 minister skarbu w rządzie L. Millera; jego publiczne enuncjacje nt. okoliczności aresztowania A. Modrzejewskiego (prezesa ORLENU) spowodowały 2004 powołanie w tej sprawie Sejmowej Komisji Śledczej; prezes Pol. Związku Żeglarskiego.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama