Reklama

KOSTANECKI

Antoni (1866-1941)

brat Kazimierza i Stanisława, ekonomista, prof. uniw. we Fryburgu, Politechniki Lwowskiej, Uniw. W-wskiego (1917-19 rektor); zwolennik historycznej szkoły w ekonomii politycznej; Problem ekonomii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama