PIEKAŁKIEWICZ

Jan (1892-1943)

Reklama

polityk, działacz ruchu ludowego (Piast, SL), statystyk, ekonomista; 1921 przeprowadził pierwszy spis ludności w RP; prof. Szkoły Nauk Polit. w Warszawie, czł. Międzynar. Inst. Statystycznego; od 1941 z-ca, od 1942 delegat Rządu na Kraj; 9 II 1943 aresztowany przez hitlerowców, zamordowany; autor ponad 50 prac z zakresu statystyki i finansów.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama