SECOMSKI

Kazimierz (1910-2002)

ekonomista; prof. SGPiS, czł. PAN; 1955-63 z-ca przew. Komisji Planowania; 1976-80 wiceprezes Rady Ministrów; 1980-89 z-ca przew. Rady Państwa; specjalista z zakresu planowania przestrzennego i perspektywicznego; autor m.in. Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych, Podstawy planowania perspektywicznego, Ekonomika regionalna.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama