Reklama

BOSCH Carl

(1874-1940)

niemiecki chemik, technolog, przedsiębiorca; współzał. I.G. Farbenindustrie AG i z bratem Robertem koncernu elektrotechn. BOSCH; badania nad uwodornieniem węgla i katalizatorami; twórca (z F. Haberem) metody syntezy amoniaku z wodoru i azotu; 1931 nagroda Nobla (wspólna z F. Bergiusem) za prace dotyczące wysokociśnieniowych metod w chemii.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama