CARNEGIE Andrew

(1835-1919)

amerykański przemysłowiec i filantrop; zw. królem stali; w dzieciństwie chłopiec na posyłki; dorobił się na handlu stalą; 1901 sprzedał swoją Carnegie Steel Company za 480 mln dol., po czym podzielił majątek między USA i W. Brytanię, finansując studia dla nauczycieli, organizując fundacje naukowe i społeczne ufundował m.in. słynną salę koncertową w Nowym Jorku Carnegie Hall.

Reklama

Powiązane hasła:

CARNEGIE HALL

Podobne hasła:

  • FIRE, Andrew Zachary (ur. 1959)...
  • WARHOL, Andy, właśc. Andrew...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama