EMERSON Harrington

(1852-1931)

inżynier amer., doradca w przedsiębiorstwach kolejowych i przem.; współautor nauki organizacji i kierownictwa, propagator nowych sposobów zarządzania usprawniających pracę. Twierdził, że najważniejszym z elementów produkcji przem. (maszyny, materiał, ludzie) jest człowiek, a w zarządzaniu - zasady, a nie sposoby; autor Dwunastu zasad wydajności.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama