FLICK Friedrich

(1883-1972)

przemysłowiec niem.; w okresie międzywojennym wpływowa postać w przemyśle ciężkim (zwł. stalowym) Niemiec i Polski (na Górnym Śląsku); współorganizator produkcji zbrojeniowej III Rzeszy, w czasie wojny zatrudniał w swoich fabrykach ok. 40 tys. robotników przymusowych z całej Europy i jeńców wojennych; 1947 skazany przez Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze (w V procesie) za zbrodnie wojenne na 7 lat więzienia; 1951 uwolniony; współtwórca koncernu Flicka w Niemczech.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama