HAUSWALD

Edwin (1868-1942)

specjalista zagadnień maszynoznawstwa i organizacji przemysłu; prof. politechniki we Lwowie; czł. Akad. Nauk Techn.; projektant i współtwórca pierwszej w Polsce elektrycznej trakcji kolejowej, następnie konstruktor u Siemensa w Wiedniu; ogłosił liczne prace dot. obliczeń wałów, kół zamachowych, połączeń nitowych i lin stalowych; pierwszy w Europie prowadził wykłady dot. organizacji przedsiębiorstw przemysłowych; autor m.in. Koszt wytwarzania w przemyśle, Przemysł.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama