KRONENBERG

Leopold (1812-78)

Reklama

przemysłowiec, finansista i polityk polski; jeden z najbogatszych ludzi swej epoki; wielomilionowy majątek zdobył 1839-60, dzierżawiąc monopol tytoniowy w Królestwie Polskim; dochody inwestował w działalność przemysłową i bankową; właściciel "Gazety Codziennej", jeden z liderów obozu "białych" w okresie powstania styczniowego; wyznając ideę pracy organicznej był działaczem Tow. Roln., założycielem Banku Handlowego (1870) i Szkoły Handlowej (1875).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama