KRUPPOWIE

rodzina przemysłowców niem.: Friedrich (1787-1826) - założyciel rodu, właściciel kuźni; jego syn Alfried (1812-87) położył podwaliny pod potęgę gosp. rodu, przekształcił kuźnię w manufakturę broni, później fabrykę, podporządkował sobie szereg przedsiębiorstw w Zagłębiu Ruhry; Gustaw von Bohlen und Halbach (1869-1950) - zięć Alfrieda, 1906 ożenił się z Bertą K. (1866-1957) przyjmując także nazwisko Krupp (za zgodą Wilhelma II); uzyskał monopol na produkcję stali dla floty i artylerii niem. podczas I woj. świat.; po jej zakończeniu produkował traktory; 1933 poparł Hitlera i ponownie podjął produkcję zbrojeniową; powołany przed Trybunał Norymberski, ale uwolniony ze względu na zniedołężniałość i wiek; Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907-67) - syn Gustawa, od 1932 na czele firmy, zwolennik Hitlera, twórca gigantycznego koncernu obejmującego liczne kopalnie, huty, wytwórnie, w tym jedną z największych w świecie fabryk zbrojeniowych w Essen; w okresie międzywojennym zaopatrywała ona w broń różne kraje świata; podczas II woj. świat. w fabrykach K. wykorzystywano przymusową pracę ludzi z państw okupowanych przez Rzeszę; 1943 Hitler wydał specjalny przywilej dla koncernu ("Lex Krupp"), gwarantujący ochronę interesów rodzinnych; 1947 skazany przez Trybunał Norymberski na 12 lat więzienia, uwolniony 1951 przez władze NRF, przyczynił się do odbudowy potęgi przem. Niemiec.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama