KUCHARSKI

Władysław (1884-1964)

przemysłowiec, aktywny na scenie w polit. w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości; m.in. 1919 kierował Wydz. Aprowizacyjnym w Komisji Rządzącej dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiszu; 1920-21 minister ds. ziem byłego zaboru pruskiego; 1922-27 poseł na sejm z ramienia ZLN; 1923 minister przem. i handlu, następnie minister skarbu; forsował projekt zahamowania hiperinflacji pożyczkami zagranicznymi, a wobec niepowodzenia tej koncepcji proponował ustanowienie specjalnego podatku majątkowego; obciążany odpowiedzialnością za podpisanie niekorzystnej umowy przekazującej świeżo odbudowane Zakłady Żyrardowskie w ręce francuskie, usunął się z życia politycznego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama