LUBECKI-DRUCKI

Franciszek Ksawery, książę (1779-1846)

Reklama

działacz gospodarczy, twórca nowoczesnego przemysłu polskiego, zwolennik protekcjonizmu; 1821-30 minister skarbu w Królestwie Polskim. Zapoczątkował program głębokich reform gospodarczych, zlikwidował deficyt budżetowy Królestwa (podniósł wpływy z monopolu solnego, wydzierżawił monopol tytoniowy), pomnożył dochody skarbu bezwzględnie ściągając podatki i wprowadzając nowe, 1824 przejął zarząd nad górnictwem, opracował długoletni plan unowocześnienia górnictwa i hutnictwa, uwzględniający budowę wielkich przedsiębiorstw przemysłowych; zgromadzone środki inwestował w rozwój przemysłu i osad fabrycznych (m.in. w Zgierzu, Łodzi, Ozorkowie, Zduńskiej Woli); organizowane przez niego zakłady były nastawione na wymianę z chłonnym rynkiem rosyjskim (uzyskał zgodę na wolny od cła tranzyt polskiego sukna aż do granicy chińskiej); zał. Tow. Kredytowego Ziemskiego i Banku Polskiego - pierwszego emisyjnego banku w dziejach Polski. Zręczna i konsekwentna polityka D-L. dała wkrótce pozytywne efekty w postaci szybkiego wzrostu handlu zagr., rozkwitu rynku wewn. i wytwórczości. Krytykowany za swą politykę (określaną jako prorosyjska) i za sprzeciw wobec powstania listopadowego (szansy odzyskania niepodległości upatrywał w szybkim rozwoju gospodarczym i zdrowym systemie walutowym, a nie w wyniszczającej naród walce zbrojnej). Po 1831 wyjechał do Petersburga; został czł. rosyjskiej Rady Państwa. 1834-37 jako komisarz carski prowadził rokowania dyplomatyczne w sprawie rozliczeń pomiędzy Rosją a Francją.

Powiązane hasła:

PLATER, TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE, DRUCKI-LUBECKI Franciszek Ksawery

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama