CEGIELSKI Hipolit

(1813-68)

Reklama

nauczyciel, przemysłowiec i działacz społ.; za odmowę współpracy z władzami pruskimi zwolniony z posady nauczyciela j. pol. w gimnazjum, 1846 zał. sklep z narzędziami rolniczymi, 1850 poszerzony o warsztat naprawy tych narzędzi, a 1855 przekształcony w fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych w Poznaniu; wydawca i założyciel "Gazety Polskiej" (1848-50) oraz (od 1859); poseł do sejmu pruskiego; działacz Ligi Polskiej , współorganizator Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, prezes Centralnego Towarzystwa Gospodarczego (od 1865); zwolennik pracy organicznej, należał do czołowych organizatorów oporu ludności Wielkopolski wobec zamierzeń germanizacyjnych władz pruskich; uważał, iż opór ten będzie tym mocniejszy, im większy będzie pol. potencjał gosp. w Wielkopolsce. Autor rozpraw naukowych z zakresu językoznawstwa i podręcznikow mechanizacji rolnictwa; w katalogach informacyjnych swej firmy, wprowadzał wiele nowych polskich słów z zakresu mechaniki i techniki. Założona przez niego fabryka została rozbudowana w okresie międzywojennym, a po II woj. świat. przekształcona w Zakłady Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego.

Powiązane hasła:

, WĄGROWIEC

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama