ŁUKASIEWICZ

Ignacy (1822-82)

Reklama

aptekarz, twórca pol. przemysłu naftowego; przez wiele lat władze nie pozwalały mu uruchomić własnej apteki (za kontakty z organizacjami niepodległościowymi Ł. znajdował się pod kuratelą policyjną); 1852 w aptece Mikolascha we Lwowie dokonał pierwszej metodycznej destylacji ropy naft., w której wyniku uzyskał naftę; rok później lampy naftowe jego konstrukcji oświetliły szpital we Lwowie; 1854 uruchomił pierwszą na świecie kopalnię ropy naft. w Polance k. Krosna; 1856 założył w Ulaszowicach rafinerię nafty; stworzył Kasy Brackie - instytucje ubezpieczeniowe dla robotników.

Powiązane hasła:

POLSKA. NAUKA. SCHYŁEK XIX W., TARSKI, KROŚNIEŃSKO-JASIELSKIE ZAGŁĘBIE NAFTOWE, ORMIANIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama