RANK

Joseph Arthur, sir (1888-1972)

przemysłowiec brytyjski; w połowie lat 30. zbliżył się do filmu w celu promowania przedsięwzięć religijnych (Religious Film Society), następnie skupił w swoich rękach tyle firm produkcyjnych (połowa rynku ang.), dystrybucyjnych (zwł. filmów amer.) oraz zaopatrujących w sprzęt filmowy, że w połowie lat 40. obwiniano jego koncern o tendencje monopolistyczne. Z czasem swoje zainteresowania przeniósł na hotele, place do gier itp.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama