RATHENAU

Walther (1867-1922)

polityk i przemysłowiec niem., czł. rad nadzorczych kilkudziesięciu wielkich przedsiębiorstw, dyr. zakładów elektrochem.; 1921 minister odbudowy, 1922 - spraw zagranicznych; podpisał układ w Rapallo o wznowieniu stosunków z Sowietami; autor wielu dzieł ekonomicznych i polityczno-filozoficznych, zamordowany przez terrorystów z organizacji "Consul".

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama