ADAM

Henri Georges (1904-67)

rzeźbiarz, malarz i grafik francuski; studiował w Paryżu, wcześniej uczył się u swego ojca złotnika; od 1959 prof. paryskiej Ecole des Beaux-Arts. Początkowo zajmował się malarstwem i grafiką; od 1942 poświecił się gł. rzeźbie, tworząc kompozycje figuralne, a od 1949. zgeometryzowane rzeźby abstrakcyjne, proste i monumentalne (Wielki akt, Signal - rzeźba przed Muzeum Sztuk Pięknych w Hawrze, projekty: Pomnika więźnia politycznego i Latarni umarłych dla Oświęcimia); opracowywał kartony gobelinów dla wytwórni Aubusson i Beauvais.

Reklama

Podobne hasła:

  • ADAMA, Żeńska forma imienia...
  • adam, „narkotyk: extasy”...
  • ADAM, Pochodzenia można szukać...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama