Reklama

LEBENSTEIN

Jan (1930-99)

Reklama

malarz, grafik; studiował na warszawskiej ASP, od 1959 w Paryżu; w połowie lat 50. stworzył cykl "figur", wizerunków człowieka budowanych na osi symetrii obrazu, sztywnych i hieratycznych (Figura w szarym wnętrzu, Figury na osi); po wyjeździe za granicę maluje serię obrazów określaną jako "Bestiarium": komponowane wzdłuż horyzontalnej linii płócien zwierzęta oraz ludzkie stwory o psich, kocich, krowich, końskich lub oślich głowach, często o cechach przedpotopowych; te jego prace, mające stanowić apokaliptyczną wizję zezwierzęconego świata, są pełne ekspresji, niekiedy groteskowe, o bogatej fakturze i zredukowanej kolorystyce: 1976-89 tworzy gwasze i pastele (Porwanie , Łódź Charona), zajmuje się ilustracją książkową (m.in. do Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana, Folwarku zwierzęcego G. Orwella); 1990 powrócił do malarstwa olejnego, podejmując tematykę klasyczną (Pergamon I). Zyskał światową sławę; 1959 Grand Prix na I Biennale Młodych w Paryżu; 1961 wystawa indywidualna w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama