WOJSKO POLSKIE WE FRANCJI W II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Reklama

formowane 1939-40, na podstawie umów polsko-francuskich oddziały WP tworzone w ośrodkach Coëtquidan i Parthenay, z uciekinierów z Polski i emigrantów zamieszkujących Francję; m.in. 1. dywizja grenadierów, 2. dywizja strzelców pieszych, Samodzielne Brygady Strzelców: Podhalańskich i Karpackich, 10. brygada kawalerii pancernej; także Polska Marynarka Wojenna i Polskie Siły Powietrzne działające na teatrze zachodnim; ok. 85 tys. żołnierzy, dowodzonych przez Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego; wzięło udział w walkach w obronie Narwiku w Norwegii i we Francji (po jej kapitulacji część ewakuowana do W. Brytanii i do Palestyny).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama