BEOCKI ZWIĄZEK

polityczna organizacja miast beockich w staroż. Grecji; utworzony w VII w. p.n.e. pod przewodnictwem Teb, rozwiązany w V w. p.n.e. za poparcie udzielone Persji; przedmiot gry polit. między Spartą i Atenami; parokrotnie wskrzeszany i rozwiązywany; 379 p.n.e. Pelopidas i Epaminondas uwalniają Teby spod dominacji spartańskiej; wkrótce miasto stanie się hegemonem w Grecji; 355-346 podczas "wojny świętej" przeciw Fokidzie B.Z. umożliwia ingerencję w sprawy Grecji Filipa II Macedońskiego, co doprowadziło do likwidacji wszystkich związków miast i utraty przez Grecję niezawisłości.

Reklama

Powiązane hasła:

BEOCJA, TEBY

Podobne hasła:

  • Beocja, w staroż. kraina hist.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama