DĄBROWSKI Jan Henryk

(1755-1818)

Reklama

generał, twórca Legionów Polskich we Włoszech; od 1771 w wojsku saskim, od 1792 w armii polskiej; 1794 w powstaniu kościuszkowskim wsławił się obroną Warszawy oraz wyprawą dla wsparcia powstania w Wielkopolsce; 1797 po utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech dowodził I Legią w bitwach nad Trebbią i pod Novi; od 1803 służył (z Legionami) w wojsku włoskim; 1806 zorganizował na wezwanie Napoleona w Wielkopolsce powstanie przeciw Prusakom; brał udział w kampaniach 1806-07, 1809, 1812; w październiku 1813 po śmierci ks. J. Poniatowskiego mianowany przez Napoleona naczelnym wodzem wojsk polskich; w Królestwie Polskim senator-wojewoda; poświęcona D. pieśń Legionów Polskich jest polskim hymnem narodowym (Mazurek Dąbrowskiego); napisał Jenerała Henryka Dąbrowskiego pamiętnik...

Powiązane hasła:

POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE, MAZUREK DĄBROWSKIEGO, SUŁKOWSKI, SOKOLNICKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama