"Dagome iudex"

nazwa dokumentu (utworzona od pierwszych jego słów), w którym Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu państwo pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków szczególnie ważne jest, że wymieniał jego granice.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama