"Kultura"

miesięcznik pol. emigracji niepodległościowej po II wojnie świat. wydawany przez Instytut Literacki od 1947 najpierw w Rzymie, potem w Paryżu, pod red. J. Giedroycia. Przemycany do kraju przyczynił się walnie do ocalenia zbiorowej hist. pamięci nar. w latach dominacji propagandy komunist. w Polsce.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama