"Manifest komunistyczny"

program Związku Komunistów, napisany przez K. Marksa i F. Engelsa pod koniec 1847, wydany w II 1848 w Londynie; walkę klas ukazali jako podstawową siłę rozwoju społ., sformułowali cele i zadania rewol. partii klasy robotn. oraz zasady internacjonalizmu proletariackiego ("Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!").

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama