"noc długich noży"

nazwa nadana akcji wymordowania wielu konkurentów i przeciwników Hitlera w Niemczech w nocy 30 VI 1934. Przyczyną akcji były groźne dla Fhrera ambicje przywódców szybko rosnących liczebnie oddziałów paramilitarnych SA, marzących po przejęciu władzy (1933) przez hitlerowców o "drugiej rewolucji" i objęciu najważniejszych stanowisk w państwie, gospodarce, a zwł. w wojsku. Przy okazji pozbyto się i innych jawnych i potencjalnych przeciwników. W czasie akcji wykonywanej przez SS zlikwidowano szefa sztabu SA E. Roehma oraz wielu wyższych oficerów tej orga-nizacji, a także konkurenta w partii G. Strassera oraz w państwie (np. gen. K. v. Schleichera). Rolę gł. podpory władzy Hitlera zajęła odtąd w pełni dyspozycyjna SS.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama