"odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne"

termin używany w czasach stalinowskich przez ekipę B. Bieruta na określenie poglądów W. Gomułki i jego grupy, która czerpała wzorce nie tylko z ZSRR, ale także z tradycji pol. ruchu robotn. m.in. PPS. Posądzani o tzw. "odchylenie praw.-nacjon." działacze komunist. uważali bezduszne powielanie wzorców radzieckich w każdej dziedzinie życia publicznego za błąd.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama