"Okrągły Stół"

zasadniczo formuła rokowań między dwoma lub więcej stronami zakładająca równe prawa uczestników, czasem odnosząca się do rozmów między rządem a opozycją. W Polsce terminem tym nazwano negocjacje prowadzone 6 II-5 IV 1989 pomiędzy komunist. rządem a opozycją solidarnościową, a także wynikający z nich kompromis, którego niezamierzonym przez prowadzących rokowania komunistów efektem było pokojowe przejęcie władzy przez opozycję po wyborach 4 VI 1989. Celem strony rządowej było zalegalizowanie NSZZ "Solidarność" i takie wprowadzanie go do systemu "realnego socjalizmu" w PRL, które gwarantowałoby komunistom utrzymanie kontroli nad sytuacją w kraju. Po długich negocjacjach wypracowano kompromis, według którego tylko część miejsc w parlamencie miała podlegać wolnym wyborom, większość utrzymać mieli z klucza komuniści i ich partie satelickie. Dopiero absolutne zwycięstwo "drużyny Wałęsy" 4 VI 1989 przekreśliło te plany i podważyło sens tak misternie skonstruowanego kompromisu, który de facto pozostawiał realną władzę w rękach PZPR.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama