"Polityka"

tygodnik społ.-polit. ukazujący się w Warszawie od 1957, wyrażający przekonania liberalnej frakcji w PZPR. Od 1990 niezależny.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama