"praska wiosna"

demokr. ruch odnowy w komunist. Czechosłowacji rozpoczęty wiosną 1968 pod hasłami reform, powrotu do tradycji nar. i autentycznie socjalist.; zakończony inwazją wojsk Układu Warszawskiego 21 VIII 1968. Główną rolę w p.w. odegrał nowy sekr. Komunist. Partii Czechosł. A. Dubczek. Po interwencji radz. większość innych przywódców ruchu udała się na emigrację.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama