"psucie" monety

zaniżenie w pieniądzu kruszcowym ilości zawartego w nim szlachetnego metalu (gł. srebra) stosowane przez władców do uzyskania funduszy na doraźne rozwiązanie problemów finansowych; dokonywało się to kosztem spadku wartości monety.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama