"puławianie"

popularna nazwa jednej z frakcji w kierownictwie PZPR (nazwa od miejsca spotkań przy ul. Puławskiej w Warszawie) walczącej o władzę przed październikiem 1956, dążącej do liberalizacji systemu komunist., jednocześnie obciążanej odpowiedzialnością za liczne zbrodnie stalinowskie. Gł. przedstawiciele: R. Zambrowski, J. Morawski, W. Matwin.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama