rozbicie dzielnicowe

rozdrobnienie feudalne, w średniow. etap w dziejach państw feudalnych, na którym dochodziło do ich rozpadu na mniejsze struktury terytorialne, zdobywające coraz większą samodzielność polit. i gosp. W dziejach Polski określenie r.dz. utrwaliło się w odniesieniu do okresu rozczłonkowania państwa po śmierci Bolesława Krzywoustego (1138) definitywnie przezwyciężonego dopiero po blisko 200 latach przez Władysława Łokietka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama