"Sojusz dla Postępu"

kompleksowy program mający doprowadzić do rozwoju gosp. i przebudowy stosunków społ. w krajach Ameryki Łac. zaproponowany w 1961 przez prez. USA J. Kennedy'ego jako reakcja na zwycięstwo komunistów na Kubie i popularność tej ideologii w Ameryce Pd. Efekty SdP nie spełniły jednak wiązanych z nim oczekiwań.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama