"Solidarność Rolników Indywidualnych"

(NSZZ RI "Solidarność)

związek zawodowy zał. jesienią 1980, w stanie wojennym zdelegalizowany, działał w konspiracji; ponownie zalegalizowany 20 IV 1989.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama