"wielki skok"

polityka forsownej industrializacji Chin w latach 1958-61 realizowana z polecenia Mao Zedonga. Celem było zdystansowanie w krótkim czasie głównych potęg gosp. W rezultacie błędnych założeń doprowadziła do ogromnych strat.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama