"zapis" cenzury

poufne instrukcje władz partyjnych PZPR dla Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazujące druku publikacji określonych osób lub na określony temat.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama