Reklama

Žižka Jan

(ok.1370-1424)

znakomity strateg i dowódca czes., bohater nar.; uczestnik walk pol.-krzyżackich (w bitwie pod Grunwaldem); od 1419 wódz husyckich taborytów ( husytyzm) - odnosił zwycięstwa nad siłami Zygmunta Luksemburskiego (zwł. w 1420 pod Pragą), a także - jako niewidomy - przeciwników czes. w bitwie pod Kutną Horą (1424).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama