ALUZJA

(inne)

napomknienie, wzmianka, danie do zrozumienia nie wprost, przytyk.

Reklama

Powiązane hasła:

JOYCE, EKSPRESJONIZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama